Hem Rasen Special Utställning Uppfödare SPIK Lure Coursing, Spår mm Foton
Styrelse

- Sveriges Podenco Ibicenco Klubb -

Rasklubben SPIK

SPIK är en ideell förening för rasen Podenco Ibicenco och skall utöver egna stadgar följa SKKs stadgar för verksamheten. 

I korthet kan klubbens huvudsyfte och ändamål sammanfattas som följande:

Spik_gamla_logga_huvud.jpg

  • tillvarata specifika intressen för rasen
  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, funktionsmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna
  • informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
  • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägandet
  • lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubb och SKK upprättade riktlinjer
  • aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet

SPIK SPONSRAS AV

primadog_logo_black.png


Moisen Design

DOTTED DRAWINGGRANNGÅRDENAgria_djurforsakring.png.


Foksam-Logotype.jpg


FODAX

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH

 

AT_Lure_Race_storbild_20121119074238nyhet.jpg

SPIKs Lure Race i Alingsås Tidning! Läs hela artikeln här

SPIK Specialutställning 2023


SPIK Special 20 års Jubileum:   

Ursand Camping - Vänersborg
Lördag 3 juni 2023
Söndag 4 juni 2023


SPIK

spikslya@gmail.com
pg 122 58 72 - 9
medlemsansökan